Het is mogelijk, dat een ouder zijn kind onterft. Onterven kan alleen in een testament worden geregeld. Toch kan een ouder niet regelen dat een kind helemaal niets uit diens nalatenschap ontvangt.

Een kind heeft namelijk recht op de legitieme portie. Dit is volgens de huidige wet alleen een recht in geld en bedraagt de helft van wat een kind normaal geërfd zou hebben. Een onterfd kind/legitimaris kan geen spullen (meubels, sieraden e.d.) opeisen. Wel moeten deze zaken worden gewaardeerd in geld en tellen mee bij de berekening van de legitieme portie.

Verjaringstermijn van 5 jaar

Het recht van het onterfde kind om aanspraak te maken op de legitieme portie, vervalt wanneer het kind niet binnen een door een belanghebbende(n), meestal erfgena(a)m(en), gestelde redelijke termijn, en anders uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater, heeft aangegeven dat hij/zij de legitieme portie wenst te ontvangen.

Is het echt de wens om uw kind te onterven?

De notaris zal altijd nagaan, of het echt de wens is om daadwerkelijk een kind te onterven. Het kan, ondanks dat een kind geen of weinig contact meer heeft met de ouder, hard aankomen.

Let op: bij onterving geldt plaatsvervulling

Plaatsvervulling houdt kort gezegd in dat afstammelingen van het onterfde kind in diens plaats erven. Indien dit niet uw wens is, dan zult u ook klein- of achterkleinkinderen van uw kind, in uw testament dienen te onterven.

Lees meer columns >>