Tijdens de inloopdagen krijg ik regelmatig de opmerking te horen “ik wist niet dat ik een keuze heb als erfgenaam”,  wanneer mensen zich willen laten informeren over een afwikkeling van een (negatieve) nalatenschap.

Veel  mensen weten niet dat een erfgenaam naast (zuiver) aanvaarden en verwerpen ook een nalatenschap kan aanvaarden onder het recht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap, terwijl bij beneficiaire aanvaarding deze aansprakelijkheid wordt begrensd door de waarde van (het aandeel van de erfgenaam in) de nalatenschap. De erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard is dan ook niet  met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

De keuze voor beneficiaire aanvaarding of verwerping door een erfgenaam wordt gedaan door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank. De keuze kan ook worden gedaan bij de notaris. De notaris zal dan als gevolmachtigde de keuze bij de griffie van de rechtbank afleggen.

De wet geeft voor het uitbrengen van de keuze een termijn van 3 maanden voor beraad. Deze termijn ziet er op toe dat schuldeisers van erflater zich in de eerste 3 maanden na diens overlijden niet kunnen verhalen op de goederen van de nalatenschap. Om die reden is het aan te bevelen binnen 3 maanden een keuze te maken inzake het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Door de keuze uit stellen loop je het risico dat je de nalatenschap zuiver aanvaardt, doordat je jezelf als een ondubbelzinnig en zonder voorbehoud zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt.

Voor verdere vragen over dit onderwerp, de te volgen procedure, maar ook voor aanverwante onderwerpen, nodig ik u graag uit op een van onze vestigingen.

S.E. (Sandra) Voors, Kandidaat-notaris.