Eenmalig mogen ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar een bedrag geven, waarover het kind geen schenkbelasting hoeft te betalen. Als je zoveel geld krijgt, dan sta je natuurlijk wel te juichen, vandaar het woord ‘jubelton’.

De vrijstelling moet wel aangevraagd worden bij de belastingdienst. Uw kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije gift dus altijd opgeven bij de belastingaangifte. Hieronder een overzicht voor 2022:
• Eenmalige gift die overal aan besteed mag worden: € 27.231.
• Eenmalige gift voor studie: € 56.724.
• Eenmalige gift voor huis: € 106.671.

Het kabinet wilde aanvankelijk de jubelton € 106.671 belastingvrij – geheel schrappen vanaf volgend jaar. Dat bleek niet mogelijk. Daarom is het maximale belastingvrije schenkingsbedrag voor de woning-aankoop gelijk getrokken met de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling:
€ 27.231. Op 1 januari 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning helemaal.

Jaarlijkse schenking

Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij schenken aan hun kinderen, € 5.677 (2022). Schenkt u meer, dan moet uw kind de schenking opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen.

Schenken ‘op papier’

Het is ook mogelijk om een bedrag ‘op papier’ te schenken. Hier hebben we al vaker een column over geschreven.

Let op eventuele nadelen

Een schenking kan gevolgen hebben voor een studiebeurs, uitkering of toeslagen. Als het vermogen van uw kind door de gift boven een drempelbedrag uitkomt, dan kan uw kind de beurs of andere vergoeding verliezen.