WAT IS VAN JOU, WAT IS VAN MIJ EN WAT IS VAN ONS ALLEBEI?
“CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder dus van mij”! Het blijft een treffend nummer van Acda en de Munnik, dat volgend jaar voor degenen die trouwen of een geregistreerd partnerschap via de gemeente met elkaar aangaan, nog actueler wordt.

Vanaf 1 januari nemen we in Nederland afscheid van de gemeenschap van goederen. Het systeem waarbij alle bezittingen en schulden die men heeft én in de toekomst verkrijgt, gemeenschappelijk worden, wordt vervangen voor een nieuw systeem. Hierbij wordt het voor iedereen die vanaf volgend jaar een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, van groot belang om vooraf vast te leggen wat van wie is. Voor informatie over dit nieuwe systeem en of dit in uw situatie van belang is, ontvangen wij u graag op ons kantoor.

Tips:

  • Laat u vooraf goed informeren over de consequenties voor uw vorm van samenleving.
  • Leg vooraf duidelijk bij de notaris vast wat van wie is.
  • Houd waar nodig een goede administratie bij.

Mantel&Overtoom notarissen en mediators.