Vorig jaar vonden er zo’n 60.000 scheidingen plaats. Hiertoe worden huwelijken en geregistreerde partnerschappen (via de gemeente) gerekend. Hier zijn dus nog niet de ontbindingen van een samenlevingsregeling via de notaris gerekend. Vaak blijkt dat men is vergeten dat er in het verleden een testament was gemaakt of men had nog geen testament.

Had u nog geen testament en is uw relatie geëindigd?
Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Is dit wel uw wens? Heeft u kinderen? Dan kan het zijn dat bij uw overlijden en het overlijden van uw kind (tegelijkertijd of na u), uw ex-partner erfgenaam is. Wilt u dit uitsluiten, dan is een testament van belang.

Had u al een testament en is uw relatie geëindigd?
Staat in uw testament dat uw partner (één van) uw erfgenamen is? Nadat de scheiding rond is, vervalt dit, maar dat duurt vaak even. In de tussentijd erft uw aanstaande ex nog gewoon van u. Kijk daarom na of er in uw testament een ontsnappingsclausule is opgenomen of laat u hierover voorlichten door de notaris.

Extra informatie over zaken die u kunt regelen in een scheidingstestament:
Regel uitdrukkelijk wie uw erfgenamen zijn. Heeft u kinderen, regel dan ook wie uw erfgenamen zijn als u gelijktijdig met uw kind of kinderen zou overlijden of als zij voor u zouden overlijden. Waar wilt u dan uw vermogen terecht laten komen?
Benoem een executeur en/of een afwikkelingsbewindvoerder. Deze persoon is degene die de afwikkeling van uw nalatenschap regelt. Dit mogen ook meerdere personen zijn.

Heeft u kinderen?
Wilt u dat het erfdeel bij hen blijft en niet bij uw ex-partner terecht kan komen? De notaris kan hiervoor een speciale regeling opnemen in uw testament om dit te voorkomen.
Vergeet dan niet de voogdij (zorg tot 18 jaar) en bewind (financieel toezicht, vaak tot 24 jaar) vast te leggen in uw testament.
Tot de 18-jarige leeftijd van uw kind heeft de ouder het wettelijk vruchtgenot van het vermogen van het kind. Dit kan in het testament worden uitgesloten.
In uw testament kan worden bepaald dat het erfdeel voor uw eigen kind is en niet voor een (toekomstige) partner van een kind.

U kunt een afspraak maken voor een half uur gratis bespreking: Andijk 0228-592224 of Benningbroek: 0229-591264 of via www.mantelvoors.nl