IK WIL SCHENKEN

U denkt erover om te gaan schenken.

Indien u schenkt, verkleint u uw erfenis, wat belastingbesparing op kan leveren. U kunt ook schenken om uw kinderen te helpen bij bijvoorbeeld het kopen van een huis.

Er zijn twee verschillende manieren om te schenken. Gewoon geld overmaken naar de rekening van de begiftigde of schenken op papier. Indien u schenkt op papier, schenkt u wel een bedrag, maar u betaalt het niet meteen. Op deze manier maakt u wel gebruik van de vrijstelling van de schenkbelasting.

Schenken op papier

Schenken is populair. Vooral door de verhoogde eigen bijdrage in de AWBZ zijn heel veel ouders gestart met schenkingen aan hun kinderen. Zij hebben de wens, het vermogen waar ze zo hard voor hebben gewerkt, over te hevelen naar hun kinderen. Wanneer het vermogen voornamelijk bestaat uit bakstenen wordt veelal gekozen voor de schenking op papier.

In de schenkingsakte kan worden vermeld wanneer de geschonken bedragen door de kinderen opeisbaar zijn. Het is dus wijs om in de akte van schenking een goede AWBZ-clausule op te nemen.

De Belastingdienst stelt aan schenken op papier meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een zakelijke rente vermindert u uw vermogen en bespaart u uw toekomstige erfgenamen nog meer belasting.

Bespaar belasting

Met schenken kunt u iemand bevoordelen, maar ook in veel gevallen belasting besparen. Door te schenken wordt de erfenis kleiner, waardoor toekomstige erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. Door te schenken wordt ook geprofiteerd van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

Schenken aan een goed doel

Indien u geld aan een goed doel wilt schenken, kunt u door een lijfrenteschenking inkomstenbelasting besparen. Als u al een automatische incasso heeft lopen ten behoeve van een goed doel, is een lijfrenteschenking zeker de moeite waard. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor de Belastingdienst de aftrek toelaat. De schenking moet onder andere in een notariële akte opgenomen zijn.

Wij geven advies bij het maken van de juiste keuze. Dat geeft rust en ruimte voor het leukere regelwerk omtrent het schenken. Terwijl u nadenkt over aan wie u wilt schenken en hoe vaak, leggen wij de notariële zaken vakkundig voor u vast.

TIP: vermeld uitsluitingsclausule of privéclausule

Om de schenking alleen aan uw eigen kinderen of kleinkinderen te laten toekomen kunt u bij de overboeking de woorden ‘met uitsluitingsclausule’ of ‘privéclausule’ vermelden. Hierdoor zorgt u ervoor dat de schenking voor uw kind is en niet gemeenschappelijk wordt van een partner. Mocht het in de relatie van uw kind niet goed gaan, dan kan een ex-partner geen aanspraak op de helft van de schenking maken. Dit is een clausule die ook veelvuldig in testamenten en bij papieren schenkingen wordt opgenomen.

Klaar om te schenken of wenst u meer informatie? Neemt u contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Wij ontvangen u graag om ’n koppie.

Terug

 

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos