“Sorry notaris, maar ik kon met er niet toe zetten om het ontwerp van de akte helemaal door te lezen. Maar gelukkig had u het bij de bespreking al goed uitgelegd en de toelichting was zeer verhelderend. Nadat ik die had gelezen, heb ik weer lekker de Libelle gepakt. Daar stond trouwens ook een heel stuk in over het levenstestament, dus ik weet er alles van.”

Levenstestament veel in de publiciteit
Gelukkig komt de laatste jaren het levenstestament veel in de publiciteit, want het voorkomt een hoop gedoe als het goed geregeld is. Is er niets geregeld en gebeurt er iets waardoor je je eigen belangen niet meer kan behartigen, dan is de enige oplossing een bewind via de kantonrechter. Gevolg: voor iedere besteding boven de € 1500 vooraf toestemming vragen én elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Regie zelf in handen houden
Bepaal zelf wie voor u als gevolmachtigde(n) mag/mogen handelen. Met een levenstestament wordt de gang naar de rechter voorkomen. Het levenstestament regelt bijvoorbeeld zaken betreffende uw huis, inboedel, bankzaken, belastingen, verzekeringen. Ook kan er worden geregeld of er aan toekomstige erfgenamen geschonken mag worden of indien uw partner is overleden het erfdeel van kinderen al uitgekeerd mag worden, indien u uw vermogen niet meer zelf nodig zou hebben (denk aan verzorgingshuis situatie).

Meer weten? Maak gebruik van ons gratis half uur bespreking. Bel voor een afspraak: Andijk 0228-592224 of Benningbroek 0229-591264.