“Zô ken ik ut makkelijk onthouwen wat ik doe as ik skenk op pepier, zegt een mevrouw, als we de jaarlijkse papieren schenking doornemen. 

Ze ziet het zo dat ze eigenlijk elk jaar al een stukje van haar huis – telkens weer wat bakstenen – aan haar kinderen geeft. “Over un jaar of wat, ut ken nag un toidje duren, verkaup ik dut stekkie en den hew ik vurzeluf niet meer zô veul nôdig.” Haar wens is om dan de kinderen de gedane schenkingen uit te keren.

Hoe werkt schenken op papier?

De schenking op papier, zo noemen we het in de praktijk, is een schenking door middel van schuldigerkenning. De schenker schenkt, maar blijft dit bedrag schuldig aan degene die ontvangt. Er gaat dus geen geld ‘uit de portemonnee’ van de schenker, maar er ontstaat, vaak tussen ouder en (klein)kind(eren), een schuldverhouding (lening). De schenker is de schuldenaar en de ontvanger de schuldeiser. Hierdoor wordt in het vermogen van de schenker een schuld gevormd.

De schenker mag bij de jaarlijkse opgave van de inkomstenbelasting de schuld in mindering op diens vermogen brengen in box 3 (uiteraard voor zover er belastbaar vermogen in box 3 is). Voor de schenker kan dit een verlaging van de belastingdruk in box 3 betekenen. Voor de ontvanger zal het vermogen in box 3 door de schenking toenemen. De schenker moet jaarlijks 6% rente over het op papier geschonken bedrag aan de ontvanger betalen.

Die is hoger dan het door de belastingwet veronderstelde rendement van box 3. Zo ‘voelt’ de ontvanger deze vermogenstoename in box 3 niet. Na overlijden hoeft de ontvanger over de op papier geschonken bedragen geen erfbelasting meer te betalen, mits de schenking meer dan 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan en jaarlijks de 6% rente is betaald.

Is schenken op papier in uw situatie nuttig?

Het hangt van heel veel verschillende omstandigheden af of het in uw situatie slim is om dit te doen. Kom daarom eerst eens op een bespreking, dan wijzen we u op de voordelen, maar ook op eventuele nadelen indien die er zijn.