IK BEN ERFGENAAM

Een dierbare is overleden, gecondoleerd!

Na het overlijden van een dierbare volgt een hectische periode. Naast het verdriet is er veel te regelen. Bij een aantal belangrijke zaken kunnen wij u helpen. Als eerste stap zullen wij achterhalen of de overledene een testament gemaakt heeft. Daarvoor raadplegen wij het Centraal Testamentenregister. Indien wij het testament niet zelf in ons bezit hebben, vragen wij een kopie op bij het notariskantoor die het testament heeft. Hierna bekijken wij wie de erfgenamen zijn. Deze mensen benaderen wij voor een gesprek.

Mogelijk heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. Als erfgenaam of wanneer u in het testament tot executeur bent benoemd. Wij helpen u bij deze verantwoordelijkheid. Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) te regelen. Het is niet verplicht om deze taak te accepteren. Als er in het testament geen executeur is benoemd, regelen de erfgenamen de afwikkeling.

Erfenis aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden

Een erfenis hoeft u niet te accepteren. U krijgt de keuze of u de erfenis aanvaardt, verwerpt of onder voorbehoud ‘beneficiair’ aanvaardt. Beneficiair aanvaarden doet u wanneer u niet goed weet of een nalatenschap positief of negatief is. U bent dan wel erfgenaam, maar uw privĂ©vermogen wordt beschermd. Als blijkt dat de schulden groter zijn dan de baten, dan wordt alleen het nalatenschapsvermogen gebruikt om de schulden te betalen.

Omdat elke situatie verschilt is het verstandig een notaris is te schakelen. Wij zijn u graag van dienst vanuit Andijk en Benningbroek.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek of voor meer informatie. Het eerste half uur is altijd gratis. Wij ontvangen u graag om ’n koppie.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos