Liggen uw huwelijksvoorwaarden al vele jaren opgeborgen in een kast of een la? (Of uw samenlevingscontract of testamenten)? Kort na het tekenen daarvan bergen we alles netjes op en kijken er vervolgens niet meer naar om. Dat is natuurlijk prima, want het is echt niet nodig om hier dagelijks over na te denken.

Toch is het wel goed om dat om de 5 jaar wel weer eens te doen. Voor huwelijksvoorwaarden kan het van belang zijn omdat deze actief moeten worden nageleefd én uitgevoerd. Problemen bij scheiding ontstaan vooral door daarin opgenomen verrekenbedingen die niet zijn uitgevoerd. Ook in geval van overlijden is het van belang dat er duidelijkheid is.

Gratis huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract en/of testamentencheck 
Ook om andere redenen, zoals besparing van erfbelasting, kan het belangrijk zijn om uw huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract en/of testamenten weer eens na te laten kijken. Op vertoon van deze column kunt u gebruikmaken van een gratis check. In de maand juni geldt nog de 10% korting op uw testament(en).

Heeft u een periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden? 
Dan is het van belang om elk jaar te verrekenen.
Vaak wordt in huwelijksvoorwaarden een zogenaamd periodiek (jaarlijks) verrekenbeding opgenomen. Op grond van dit verrekenbeding moeten de inkomens van beide echtgenoten – die resteren nadat de huishoudkosten zijn betaald – met elkaar gedeeld worden.

Op deze manier delen de partners beiden in de groei van de vermogens.
Om problemen bij echtscheiding te voorkomen, moet de verrekening van inkomens ten minste jaarlijks plaatsvinden. Bij voorkeur door aan de ander het te verrekenen bedrag in geld uit te keren. Indien dit niet mogelijk is, dient in ieder geval schriftelijk vastgelegd te worden waar ieder recht op heeft.
Het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting is een goed moment om ook de administratie van de huwelijkse voorwaarden op orde te maken.

Heeft u al langer niet meer verrekend? 
Uit de rechtspraak blijkt dat in bepaalde gevallen een niet uitgevoerde jaarlijkse verrekening bij scheiding zelfs kan uitdraaien op een verrekening alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Heeft u al langer niet meer verrekend, neem dan contact op met de notaris, zodat wij u kunnen adviseren wat te doen.
Als de huwelijksvoorwaarden niet meer voldoen aan uw wensen, kunnen deze tijdens het huwelijk via de notaris worden gewijzigd. In het verleden was hiervoor de goedkeuring van de rechter noodzakelijk. Dat is sinds 1 januari 2012 niet meer nodig en dus is het een stuk makkelijker om deze aan te passen of wellicht op te heffen. Ook is het mogelijk om in een vaststellingsovereenkomst alsnog vast te leggen wat er over de afgelopen jaren verrekend had moeten worden (mits hier nog bewijs van is).