Er zijn veel ondernemers die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Een van de belangrijkste redenen is om het vermogen van de ondernemer te beschermen tegen de gevolgen van een echtscheiding.

Nooit meer wat gedaan met de huwelijksvoorwaarden?
Vaak zijn die huwelijkse voorwaarden ooit eens gemaakt, zijn die vervolgens in een kast beland en is er verder nooit meer naar gekeken. Dit kan heel nadelig zijn, wanneer het huwelijk eindigt door overlijden van de ondernemer.

Wat is wijsheid?
Neem de huwelijksvoorwaarden mee naar ons kantoor en we zullen deze gratis voor u beoordelen. Soms is het fiscaal voordelig om de huwelijksvoorwaarden op te heffen.
Wilt u dat niet, dan is het ook mogelijk om via een andere manier hetzelfde resultaat te bereiken: aan de huwelijkse voorwaarden wordt een bepaling toegevoegd, dat zegt, dat bij overlijden er wordt afgerekend alsof de echtgenoten waren gehuwd in de algehele gemeenschap van goederen, zoals deze bestond tot 1 januari 2018. Zeker in recentere huwelijkse voorwaarden is een dergelijk beding vaak wel al opgenomen, maar in de oudere vaak niet. Ook kan het zijn, dat een vergelijkbare bepaling weliswaar is opgenomen, maar dat de rechtspraak later heeft bepaald, dat dit beding niet het gewenste resultaat heeft, omdat de formulering van die bepaling niet juist is.

VOORBEELD
Maarten en Veronique zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden en hebben twee kinderen. Maarten heeft goed geboerd, zijn vele jaren ploeteren op het land hebben hem geen windeieren gelegd. Hij heeft van zijn opgebouwde vermogen nog vele jaren kunnen genieten, maar er is bij zijn overlijden nog een vermogen van €600.000,– over.
Maarten had een standaard testament “op de langstlevende”: alles gaat dus naar Veronique en de kinderen hebben een niet-opeisbare vordering op hun moeder van ieder
€200.000,–.

Wat zijn de gevolgen voor de erfbelasting?
Veronique heeft een vrijstelling voor de erfbelasting van €650.000,– (dit bedrag en de navolgende bedragen zijn afgeronde bedragen); over die verkrijging is dus géén erfbelasting verschuldigd. Van de verkrijgingen per kind van €200.000,– is €20.000,- vrijgesteld van erfbelasting. Van de resterende €180.000,– wordt €125.000,– belast tegen 10% (dus €12.500,–) en de dan nog resterende €55.000,– wordt belast tegen 20% (dus €11.000,-), per kind dus €23.500,-, voor de twee kinderen samen is de erfbelasting aldus €47.000,–.
De kinderen kunnen hun vordering op moeder niet opeisen, maar de fiscus zegt: binnen 8 maanden aangifte doen en dan komt niet lang daarna de aanslag. Deze zal Veronique voor de kinderen moeten voorschieten.

Had het ook anders geregeld kunnen worden?
Stel dat Maarten en Veronique hun huwelijksvoorwaarden hadden opgeheven, waarbij we er vanuit gaan, dat Veronique geen vermogen heeft. De gemeenschap van goederen is dan groot €600.000,– en de nalatenschap de helft ofwel €300.000,–. De verkrijging van Veronique en ieder van de kinderen is nu €100.000,–. Die van Veronique is weer vrijgesteld en van de verkrijging per kind is ook nu weer €20.000,- vrijgesteld van erfbelasting. De resterende €80.000,– wordt weer belast tegen 10%, dus €8.000,- per kind, samen
€16.000,–.

Bij het overlijden met de huwelijksvoorwaarden was er, zoals hiervoor aangegeven, totaal aan erfbelasting verschuldigd €47.000,–; een verschil derhalve van €31.000,–, wat bespaard kan worden door simpelweg de huwelijkse voorwaarden op te heffen.

Het advies dus: laat uw huwelijkse voorwaarden checken bij de notaris en bespaar erfbelasting.

De beoordeling van uw huwelijksvoorwaarden doen we in het eerste gratis half uur gratis bespreking kosteloos voor u! Het kan dus echt heel nuttig zijn om de huwelijksvoorwaarden even uit het stof te halen en mee te nemen naar de notaris.