Zoals eerder getipt is het weer de tijd van het jaar voor gulle gevers. Heeft zoon- of dochterlief een huis gekocht en ziet hij/zij een grootschalige verbouwing tegemoet? Of wilt u als suikeroom graag uw nichtje helpen bij het aflossen van haar te zware hypotheek?

In beide gevallen kunt u hun kostenplaatje verzachten door gebruik te maken van de zogeheten jubelschenking. U kunt, aan wie u ook wilt, tot maximaal € 100.800 belastingvrij (vrijstelling 2018) schenken, mits de begiftigde/ontvanger:
het bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, de aflossing van een hypotheek of restschuld, of de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten;

  • tussen de 18 en 40 jaar oud is;
  • het bedrag uiterlijk in 2020 gebruikt;
  • schriftelijk kan aantonen dat de schenking is betaald en aangewend voor zijn/haar eigen woning;
  • niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ heeft gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker. (Vraagt u aan de notaris over de bijzonderheden hieromtrent).

Ouders en fiscale partners worden gezien als één schenker. Heeft de begiftigde een partner, dan zullen ook zij fiscaal als één worden beschouwd. U kunt wel alléén schenken aan uw eigen kind of aan de degene bij wie u wilt dat de schenking terecht komt. In geval van een onverhoopte scheiding van de begiftigde hoeft deze het geschonken bedrag niet te delen met een ex-partner.
Let op: de jubelschenking is belastingvrij, maar de begiftigde moet wel aangifte doen bij de Belastingdienst met een beroep op de juiste vrijstelling. Wij helpen u graag hierbij!

Deze column is geschreven door Rosanne Deen, medewerkster bij Mantel&Overtoom