De erflater is degene die is overleden. De term erfgenaam spreekt voor zich. De verhouding tussen beiden maakt een groot verschil voor de hoogte van de erfbelasting en de vrijstelling daarvan.

Echtgenoten of geregistreerde partners hebben een hele grote vrijstelling €680.645 (2022). Daarboven is de erfbelasting tot €130.425, 10% en daarboven 20%. Voor kinderen gelden dezelfde tarieven, maar zij hebben slechts een vrijstelling van €21.559 (2022).

Een paar columns geleden is uitgelegd dat ondanks dat alles in eigendom naar de langstlevende gaat en een kind zijn erfdeel niet kan opeisen, het toch zo kan zijn dat er al erfbelasting verschuldigd is. Dit kan je voorkomen met een goed testament! Voor samenwonenden gelden onder voorwaarden dezelfde vrijstelling en percentages.

Erf je bijvoorbeeld van een broer, zus, oom, tante of wellicht je naaste buur, dan geldt het derdentarief: 30 of 40%).

Biologisch kind recht op kindvrijstelling en tariefgroep 1

Deze zaak gaat over iemand die ruim 5 ton erft van zijn biologische vader. De inspecteur heeft het derdentarief en de vrijstelling voor overige verkrijgers thans € 2.274 toegepast. In tegenstelling tot de Rechtbank is het Hof Arnhem-Leeuwarden van oordeel dat het biologische kind wél recht heeft op de kindvrijstelling en de tariefgroep van 10 max. 20%.

Meer weten over erfbelasting? Bel ons voor een gratis half uur bespreking en gebruik de zomerkorting van 10% voor uw testament.