Het levenstestament is voor iedereen belangrijk, of je nou jong of oud bent. Wanneer er een omstandig is dat je voor kortere of langere tijd zelf je zaken niet kunt regelen, dan is het erg fijn als vooraf duidelijk is wie dan de touwtjes in handen heeft en wie jou dan kan ondersteunen.

Veel mensen denken dat het opstellen van een levenstestament betekent dat ze hun bevoegdheden uit handen geven. Niets is minder waar. Een levenstestament maakt je niet onbevoegd, maar stelt je in staat om een ander – de gevolmachtigde – het regelen van zaken toe te vertrouwen voor het geval je daar zelf niet toe in staat bent. Een simpel voorbeeld: Iemand valt van zijn fiets, heeft daardoor een breuk, veel pijn en krijgt stevige pijnstillers.

Wilsverklaring
Dan is het best lastig om je bankzaken en boodschappen te doen. Dan is diegene nog wel wilsbekwaam, maar wat tijdelijke hulp van de gevolmachtigde is dan welkom. Een levenstestament is een wilsverklaring waarin je vastlegt wie jouw belangen behartigt als je dat zelf niet meer kunt doen.

Je behoudt altijd de regie
Dit kan gaan om financiële beslissingen, medische keuzes of persoonlijke aangelegenheden. Het kan ook gaan om zakelijke belangen. Dus ook voor de ondernemer is een levenstestament van belang. Je behoudt echter altijd de regie, zolang je daartoe in staat bent.

Voorkom conflicten
Dit biedt een geruststellende zekerheid dat jouw wensen worden gerespecteerd en uitgevoerd door iemand die je vertrouwt. Het belang van een levenstestament wordt vaak onderschat. We denken liever niet na over de momenten waarop we hulpbehoevend zouden worden, maar juist dan is het van cruciaal belang dat er iemand klaarstaat die weet wat jouw wensen zijn. Door dit vooraf vast te leggen, voorkom je onduidelijkheden en mogelijke conflicten binnen de familie.