Na een kort ziekbed overlijdt uw echtgenoot. Hij laat u en drie kinderen achter. Allerlei zaken moeten worden geregeld, waaronder het verdelen van zijn nalatenschap. Binnen de kortste keren valt een brief van de Belastingdienst op de deurmat, waarin staat dat u en de kinderen aangifte erfbelasting moeten doen.

Aangifte erfbelasting behoort binnen acht maanden na overlijden te worden gedaan en alleen indien de ontvangen erfenis hoger is dan de geldende vrijstelling. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van de relatie met de overledene. Hoe dichterbij deze was, hoe hoger de vrijstelling.
Als langstlevende echtgenote ontvangt u de hoogste vrijstelling, namelijk maximaal € 643.194,- (2018), maar de fiscus kijkt ook naar de erfdelen van de kinderen. Zij hebben een aanzienlijk lagere vrijstelling, namelijk € 20.371,- (2018).

Zodra is vastgesteld over welk bedrag u erfbelasting verschuldigd bent, wordt het tarief bepaald. Dit hangt af van de hoogte van de erfenis. De verkrijgingen van kinderen en echtgenoten (waaronder verstaan ook geregistreerd of samenwonende partners) worden belast met minimaal 10% en maximaal 20%. Als langstlevende echtgenote betaalt u de eventueel te betalen erfbelasting voor de kinderen.

Bent u benieuwd hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen als u er straks niet meer bent? Wilt u graag het een en ander vastleggen om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting moeten betalen? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van de aangifte erfbelasting? Wij helpen u graag bij dit
soort lastige dingen!
Rosanne Deen
GRATIS BEREKENING ERFBELASTING
U kunt via ons kantoor een kosteloze berekening laten maken van wat in uw situatie de erfbelasting zou zijn.

Deze column is geschreven door Rosanne Deen