Er is een wetsvoorstel in behandeling op grond waarvan leningen die directeuren- groot aandeelhouders (DGA’s) hebben bij hun eigen B.V. belast zullen worden als dividenduitkering.

In de praktijk gebeurt het vaak dat DGA’s geld lenen van hun eigen B.V. om privé-aankopen te financieren. Ze hoeven dan geen dividend te laten uitkeren door de B.V. terwijl ze toch over dit geld kunnen beschikken, en voorkomen daarmee dat ze over de uitkering inkomstenbelasting moeten betalen. De overheid wil deze praktijk ontmoedigen.

Excessieve leningen

Het wetsvoorstel heeft betrekking op zogenaamde ‘excessieve leningen’. In het nieuwe coalitieakkoord is vastgelegd dat dit leningen betreft die hoger zijn dan € 700.000,-.
Het gaat om leningen die je zelf hebt bij je eigen B.V., maar ook om leningen die de B.V. heeft verstrekt aan je partner, (klein-)kinderen of (groot-)ouders.
Leningen van fiscale partners worden voor de toepassing van het wetsvoorstel bij elkaar opgeteld.
Leningen die zijn aangegaan voor de aankoop of verbetering van een eigen woning (eigen woning schulden) vallen (onder voorwaarden) niet onder deze nieuwe regeling.

Wat wordt er precies belast

Heeft jouw B.V. een dergelijke ‘excessieve lening’ verstrekt? Dan wordt deze lening straks voor het gedeelte dat boven de grens van € 700.000,- uitkomt door de belastingdienst aangemerkt als dividenduitkering. Hierover moet dan 26,9 % inkomstenbelasting worden betaald. Leningen die jouw B.V. heeft verstrekt aan je familieleden worden bij jou belast.

Wanneer gaat deze regeling in?

De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2023. In de praktijk betekent het dat leningen belast zullen worden die op 31 december 2023 groter zijn dan € 700.000,-.

Vragen?

Wil je weten of deze nieuwe wetgeving ook in jouw situatie van toepassing is, of welke mogelijkheden er zijn om belastingheffing op grond van deze wetgeving te voorkomen of te verminderen? Dan kun je bij ons kantoor terecht. Door tijdig in te spelen op deze nieuwe wetgeving kun je voorkomen straks geconfronteerd te worden met een hoge belastingaanslag.

Wil je op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel excessief lenen? Of van andere juridische of fiscale actualiteiten die voor jou als ondernemer van belang kunnen zijn? Hou dan onze ondernemersnieuwsbrief goed in de gaten.

Mantel&Voors Notarissen en Mediators, Andijk 0228-59 22 24 | Benningbroek 0229-5912 64