Ons kantoor is lid van de EPN, de vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, die een uitgebreide brochure heeft voor samengestelde gezinnen (ook wel patchwork family of fusiegezin genoemd).

We spreken over een samengesteld gezin als ten minste één kind niet van u en uw partner samen is. Binnen een samengesteld gezin ontstaan nieuwe relaties, zowel tussen de nieuwe partners onderling, als tussen de nieuwe partner en de kinderen. Hoe worden zaken geregeld met betrekking tot jullie woonsituatie? Is dit in een huurwoning en staat het huurcontract op één naam? Gaan jullie in de koopwoning van één van beiden wonen of wordt er bijvoorbeeld gezamenlijk een nieuwe woning aangekocht? Zijn er verschillen in jullie vermogens?

Hoe zit het met uw (levens)testament? Als je zelf zou overlijden, is het dan de wens dat de ander in de woning kan blijven wonen en is dit financieel ook haalbaar? Stel dat één van jullie een overleden partner/echtgeno(o)t(e) heeft en kinderen, dan zal bij overlijden van de langstlevende ouder, het erfdeel van de eerst overleden ouder van de kinderen, opeisbaar zijn. Indien het de wens is dat je nieuwe partner/echtgeno(o)t(e) in de woning blijft wonen, dan moet er rekening mee worden gehouden dat er geld is om die erfdelen uit te keren. Hiernaast zijn nog veel meer vragen te stellen en door ons te beantwoorden. Bovendien kunnen zaken/verhoudingen in de loop van de tijd ook veranderen.

Vraag de gratis brochure aan per post of mail via  www.mantelvoors.nl
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264.