Geven bij leven is leuk. Schenken kan op twee manieren: contant of door middel van schuldigerkenning. 

De schenking door schuldigerkenning wordt ook wel de ‘papieren schenking’ genoemd, hiervoor moet u naar de notaris. De schenking vindt plaats door een bedrag schuldig te erkennen.

Er gaat dan geen geld ‘uit de portemonnee/het vermogen’ van de schenker, maar er ontstaat tussen u en uw (klein)kind(eren) een schuldverhouding (lening). U bent schuldenaar, uw (klein)kinderen zijn schuldeiser. Hierdoor is er in uw vermogen een schuld gevormd, die een aftrekpost vormt voor de belasting. De voorwaarde is, dat u jaarlijks aan uw (klein)kind(eren) een rente betaalt over het schuldig erkende bedrag. Dit rentebedrag mag niet bij het schuldig erkende bedrag worden bijgeschreven, maar moet daadwerkelijk worden betaald.

Qua bewijs, is het verstandig om het rentebedrag jaarlijks via de bank over te maken naar uw (klein)kinderen én de afschriften te bewaren! Het gevolg van de schenking is, dat u bij de jaarlijkse opgave van de inkomstenbelasting, de schuld in mindering op het vermogen mag brengen in box 3. Uiteraard voor zover er bij u belastbaar vermogen in box 3 is. Voor u betekent dit een verlaging van de belastingdruk in box 3. Voor uw kinderen zal het vermogen in box 3 door de schenking toenemen. (Let op eventuele gevolgen voor uitkeringen of toelagen waarop de hoogte van het box 3 vermogen invloed heeft). U kunt natuurlijk ook contant schenken. In onze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle vrijstellingen voor de schenkbelasting. Gratis abonnement via www.mantelvoors.nl.

De schenkingsvrijstellingen 2017
Een ouder mag aan een kind € 5.320,00 schenken.
Een grootouder mag aan een kleinkind € 2.129,00
Is de schenking aan uw eigen (klein)kind, vermeld dan bij de overboeking: schenking met uitsluitingsclausule en stort het bedrag op een eigen bankrekening van uw kind. De voorgaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de inflatiecorrectie.

Informatie over verdere vrijstellingen is verkrijgbaar via ons kantoor.
Wie kan geven heeft een rijk leven. Voor wie dat niet in geld is, heb je altijd je dagelijkse glimlach om weg te geven!