Voor Prinsjesdag lieten wij u in de column de reeds uitgelekte plannen weten. Nu het kabinet haar belastingplan heeft gepresenteerd, hierbij nog een overzicht:

 

De starters op de woningmarkt:

Voor starters op de woningmarkt is het voorstel dat zij per 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen.

Voorbeeld

De overdrachtsbelasting is nu 2%, dus als men een huis koopt van bijvoorbeeld 3 ton, dan scheelt dat € 6.000, aldus een slok op een borrel!

Wie is een starter?

Starter ben je tussen de 18 en 35 jaar en als je nog niet eerder van de vrijstelling gebruik hebt gemaakt. Heb je wel eerder een huis gekocht, maar je koopt opnieuw een eigen woning aan (waar je wel echt zelf in gaat wonen), dan hoef je ook geen overdrachtsbelasting te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet!

Samen kopen

Koop je samen een huis en voldoet één van de partners niet aan de voorwaarden, dan geldt de vrijstelling voor 50%.

Doorstromers

Kopers die of al van de vrijstelling gebruik hebben gemaakt, of niet aan de voorwaarden voldoen, noemen ze doorstromers en die betalen 2% overdrachtsbelasting.

Overige verkrijgers naar 8%.

Voor alle overige verkrijgers van onroerende zaken gaat het tarief van 6% naar 8%. Dit betekent dat naast de verkrijging van niet-woningen ook de verkrijging van woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt, door de verkrijger zal worden belast tegen 8%. Denk aan een vakantiewoning of woning gekocht door een B.V..