De handel en wandel van sommige mensen is soms niet zo correct. De notaris moet fraude voorzien en zal altijd een gezonde achterdocht hebben. Witwaspraktijken, zwart geld, verduistering of andere creatieve manieren om fraude te plegen moeten worden tegengegaan, want daar loopt de notaris liever niet tegen aan.

Garage goedkoop verkocht
Een garage wordt verkocht voor een prijs die toch wel aan de lage kant lijkt te zijn. Mankeert er nu echt iets aan de staat van het verkochte of gaat er geld onder de tafel door? De notaris moet op onderzoek uit.

Betaling in contanten
Er komt een klant op kantoor die een flink bedrag contact wil betalen. De notaris moet een mot (meldpunt ongebruikelijke transacties) melding doen wanneer de contanten meer dan € 10.000 bedragen en/of er vermoedens zijn dat er iets mis is met de afkomst van het geld.

Geld niet van bankrekening op naam van de klant
Als cliënten geld storten op de rekening van de notaris en dit is afkomstig van een bankrekening die niet op naam van de klant staat, dan is dit voor de notaris een verdachte situatie en zal er nader onderzoek moeten plaatsvinden.

Fraude bij of na overdracht onderneming
Bij de overdacht van aandelen in een BV dient er een goede relatie te zijn tussen de verkoopprijs en de waarde van de onderneming volgens de balans van de onderneming. De notaris doet daarom altijd onderzoek naar de economische betekenis van de deal. Een voorbeeld van fraude. In 2017 zijn door A aandelen overgedragen aan B. De laatste jaarstukken waren in 2014 gedeponeerd. Dat is opmerkelijk bij een actieve vennootschap. De fraudeur deponeerde ná de transactie valse cijfers bij de Kamer van Koophandel, hierdoor kregen de crediteuren een rooskleurig beeld van de financiële gesteldheid van de onderneming. Vervolgens bestelde de fraudeur allerlei duur gereedschap, hoogwerkers en machines. De leveranciers kijken in het handelsregister naar de jaarcijfers en denken dat de nieuwe klant kredietwaardig is. Het bedrijf betaalt vervolgens nooit voor de geleverde waar en gaat failliet en de leveranciers kunnen naar hun geld fluiten.