In onze columns hebben vaak geschreven over de mogelijkheden om aan een ieder – dus zowel een familielid als een derde – tot een ton belastingvrij te schenken, mits dit bedrag wordt besteed aan de eigen woning.

Wat is slim: schenken of lenen?
Wanneer u de financiële middelen voor handen heeft om iemand anders te ondersteunen, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen via een schenking, maar ook middels een lening.

Schenking
Het fiscale voordeel van schenken is, dat over het geschonken bedrag geen schenkbelasting door de ontvanger hoeft te worden betaald (let wel op: er zijn voorwaarden én er moet een schenkingsaangifte gedaan worden). Als de ontvanger ooit erfgenaam is van degene die schenkt, dan hoeft over wat reeds geschonken is, geen erfbelasting meer te worden betaald.

Lening
In de notariële praktijk zien we ook vaak dat er een lening wordt verstrekt. Soms gebeurt dit in combinatie met een lening van de bank. Stel dat iemand bereid is om een bedrag tot € 100.000 aan een ander te lenen. Die persoon heeft dit bedrag nu op een spaarrekening bij de bank staan en ontvangt daarvoor weinig of geen rente. Als hij dit bedrag aan een ander leent en hier bijvoorbeeld een rente van 4% voor ontvangt, is het meerdere voor deze persoon een voordeel. Bovendien is de ontvanger van de lening ook blij. Natuurlijk moeten er wel goede afspraken worden vastgelegd. Het is verstandig om dit via de notaris te doen, wij denken met u mee. Vaak zien we bij een ouder-kind lening dat (een deel van) de rente aan het kind terug wordt geschonken.
Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden of een combinatie van het bovenstaande, maak dan een afspraak op één van onze kantoren.