Jeroen en Michou trouwden in juni 2016. Op hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek kregen zij voedselvergiftiging. De vrouw overleed 23 minuten eerder dan haar man. Ze hadden geen kinderen en géén testament. De nabestaanden waren verwikkeld in een rechtszaak over de erfenis.

Wie zijn de erfgenamen van de vrouw?

Omdat er geen testament is, is volgens het erfrecht de man (en niet de familie van de vrouw) erfgenaam van de vrouw. De rechtbank oordeelt in 2017 dat dit resultaat in strijd met de redelijkheid en billijkheid is en de nalatenschap van de vrouw naar haar familie ging.

 

 

 

 

 

 

 

 

Still uit video RTL

Andere beslissing in hoger beroep Hof Den Haag: 12-05-2020.

De rechter moet terughoudend zijn bij het niet toepassen van het erfrecht zoals beschreven in de wet. Dit brengt namelijk rechtsonzekerheid met zich mee. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken van het erfrecht. Het Hof vindt dat daarvan geen sprake is in deze zaak. Het is niet uitzonderlijk dat de man en de vrouw mogelijk niet hadden nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan. Mede gelet hierop vindt het Hof dat het niet onaanvaardbaar is dat het vermogen van de vrouw (via de nalatenschap van de man) alleen terechtkomt bij de erfgenamen van de man.

Rampenclausule opnemen in een testament

Wil men dus voorkomen dat in geval van een ramp als deze of bijvoorbeeld een ongeluk, waarbij sprake is van vlak na elkaar overlijden, de gehele erfenis van beide partners bij één van hun families terecht komt, dan kan hiervoor in uw testament een rampenclausule worden opgenomen. Lees meer via onze gratis nieuwsbrief: www.mantelvoors.nl

Bron: rtlnieuws.nl

’s Nachts gaat het slechter en slechter met Jeroen en Michou. Een arts in het resort bezoekt hen rond acht uur ’s ochtends op hun hotelkamer, waar Jeroen vertelt dat ze de hele nacht last hebben gehad van misselijkheid, braken en diarree.
Daarop worden ze naar de eerste hulp gebracht, de één in een rolstoel, de ander met een golfkarretje. Op de eerste hulp valt Michou flauw. Per ambulance worden ze vervoerd naar het ziekenhuis. Daar komen ze rond half elf aan. Hartmassage heeft bij Michou geen resultaat. Jeroen wordt in het ziekenhuis nog wel opgenomen op de intensive care, maar krijgt even na twaalf uur een hartstilstand waaraan hij komt te overlijden.
Het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak omdat het ‘opvallend is dat twee gezonde jonge mensen zo snel achter elkaar overlijden’. Het komt in oktober 2017 tot de conclusie dat hun dood kan zijn veroorzaakt door een bacterie. Na hun overlijden is vrijwel meteen geopperd dat het kan gaan om vergiftiging met ciguatoxine, een gif dat zich kan ophopen in sommige roofvissen, zoals barracuda’s. Deze ‘eerder gesuggereerde visinfectie’ is ‘ook een mogelijkheid’, zegt het OM. “Welke bacterie het exact is geweest, is niet volledig vast te stellen.”

Het vervolg naar het Hoger beroep.

Edwin Bosch is de advocaat van moeder van Jeroen en hij tekent namens Jeroens moeder hoger beroep aan omdat zij het er niet mee eens is dat de rechter heeft bepaald dat de erfenis over de twee families moet worden verdeeld.

Zoals hiervoor is beschreven zegt het Hof dus dat de wet moet worden toegepast. De nabestaanden van Jeroen, onder wie zijn moeder, kunnen dus aanspraak maken op de hele nalatenschap. Het gaat om ongeveer € 200.000 en de overwaarde van hun woning.
Verder is van belang dat Michou’s moeder expliciet heeft aangeboden de persoonlijke bezitten van Michou zoals kleding aan haar familie af te staan. Het Hof weegt tevens mee dat het niet toepassen van het wettelijke erfrecht ertoe zou leiden dat een deel van het vermogen van Michou terecht zou komen bij haar halfbroers en halfzuster waarmee zij weinig tot geen contact had. Ook zou haar nalatenschap deels terecht zijn gekomen bij de schuldeisers van haar failliete vader.

Conclusie:

Een testament met een rampenclausule er in, had de discussies over wie gerechtigd was tot de erfenissen, kunnen voorkomen.

Rinske Mantel en Sandra Voors, Mantel & Voors Notarissen en Mediators Andijk en Benningbroek.