Het schenkvrijstelling gaat volgend jaar eenmalig met € 1.000 omhoog. Dat betekent dat ouders in 2021 aan ieder kind een bedrag van iets meer dan € 6.600 belastingvrij mogen schenken.

Het bedrag dat je aan een ieder belastingvrij mag schenken, gaat volgend jaar naar (voorlopige cijfer) € 3.244 euro (bijvoorbeeld aan kleinkinderen, maar mag ook aan ieder ander worden geschonken). Deze verhoging geldt alleen in 2021. In 2022 verdwijnt de extra € 1.000 weer.

Schenkingsvrijstelling 2020
Ouder kind: € 5.515. Derden: € 2.208. Tip: vermeld bij mededelingen bij het overboeken van de schenking: Schenking met uitsluitingsclausule. Dan is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt. Dat kan voorkomen dat bij een scheiding de schenking gedeeld moet worden met een ex-partner. Voor meer informatie, bel gerust ons kantoor.

Startersvrijstelling van 1/1-1/4 2021 maakt het niet uit hoe hoog de waarde is van de woning.
In de afgelopen weken schreven we over de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Nog even in het kort de voorwaarden:

  • De koper is jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning (om er zelf in te gaan wonen).
  • De koper verklaart schriftelijk deze vrijstelling niet eerder te hebben ontvangen.

LAATSTE NIEUWS:
Volgend jaar tot 1 april wordt er niet gekeken naar de waarde van de woning. Vanaf 1 april 2021 geldt een woningwaarde-grens van €400.000,-. Is de woningwaarde lager dan dit bedrag, dan betaalt de starter geen overdrachtsbelasting. Is de woningwaarde hoger dan 4 ton, dan moet 2 % overdrachtsbelasting worden betaald over de hele woningwaarde. Op 15 december stemt de 1e Kamer over het wetsvoorstel.