Erkenning van je kind en gezag

Vaak is het krijgen van kinderen een reden om de relatie officieel te maken. Bij erkenning van het kind en het (ouderlijk) gezag, verschilt het per relatievorm wat via de wet is geregeld, maar ook wat de mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te krijgen.

Erkenning

Volgens de wet bent je ouder van een kind, als je het hebt erkend. Dan is er een juridische band en ben je verplicht je kind te onderhouden 21 jaar. Je kind is je erfgenaam. Door erkenning bent je nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van je. Daarvoor is gezag nodig.

Gezag

Gezag is wettelijk geregeld. Het is de plicht en het recht om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden, waaronder vallen het nemen van beslissingen en verrichten van officiële handelingen. Minderjarigen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of voogd doen.

Voogdij

Als de ouders allebei hun kind niet kunnen verzorgen en opvoeden wordt een voogd aangewezen. Dit kan je doen in je testament.

Wil jij het goed regelen voor je kind?

Neem dan contact op met ons kantoor en maak een afspraak voor een bespreking. Een half uur bespreking is gratis en dan kunnen we je ook voorlichten over het belang van een testament, waarbij ook gewezen zal worden of de fiscale consequenties bij overlijden qua erfbelasting voor uw partner/echtgeno(o)t(e) en uw kind(eren).

Maak een afspraak voor een (gratis) adviesgesprek of voor meer informatie.
Wij ontvangen u graag om ’n koppie.

Terug

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos