Of toch wel? Deze vraag wordt regelmatig gesteld. In dit geval is een meneer helaas overleden. Omstreeks hun 50e kregen deze meneer en de mevrouw die op ons kantoor kwam, een relatie.

Meneer heeft twee kinderen en beiden hadden ze al vermogen opgebouwd. Daarom hadden zij voor hun trouwen huwelijkse voorwaarden gemaakt. Hierin was een zogenoemd finaal verrekenbeding (bij overlijden) opgenomen. Een bepaling die best vaak in huwelijkse voorwaarden wordt opgenomen en ervoor zorgt dat bij einde van het huwelijk (in dit geval alleen bij overlijden), wordt verrekend alsof de echtgenoten waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.

Als de rijkste van beiden als eerste overlijdt, zal een deel van diens vermogen, toekomen aan de ander zonder dat hierover schenk- of erfbelasting verschuldigd is. De keerzijde is dat als degene met minder vermogen als eerste overlijdt, een deel van het vermogen van de langstlevende in de nalatenschap wordt getrokken en hiermee méér erfbelasting verschuldigd kan zijn. Dubbel verdriet in onze praktijk casus. Hier is er sprake van een samengesteld gezin.

Door de werking van het verrekenbeding komt een deel van het vermogen van mevrouw onbedoeld bij haar stiefkinderen. Mevrouw was een rib (€ 500.000 dat verdeeld werd en € 100.000 extra belasting) en veel tranen lichter. Sommige bepalingen kunnen fiscaal gunstig zijn maar werken in de praktijk onwenselijk uit of iemands situatie verandert, waardoor uw wensen ook kunnen veranderen.

Kortom, kijk weer eens naar wat u op papier heeft staan. We denken graag met u mee. Mantel&Voors Notarissen en Medatiators.