In een zogenaamde “langstlevende” situatie, denkt met vaak dat erfbelasting niet aan de orde is. Alles gaat naar de langstlevende en de kinderen kunnen toch niets opeisen? Niets is minder waar! Binnen 8 maanden na het overlijden moet er aangifte voor de erfbelasting plaatsvinden. De aanslag volgt dan en de betaling dient binnen 30 dagen aan de belastingdienst te worden gedaan.

Het betalen van erfbelasting komt vaak als een vervelende verrassing.

In de wet zijn diverse vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen, alleen maakt niet iedereen daar optimaal gebruik van. Dit komt veelal doordat er niets is geregeld of het testament verouderd is.

Rekenvoorbeeld

Een echtpaar is in 1970 in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze hebben 2 kinderen. In 2003 is er een wettelijke verdeling testament gemaakt. Het vermogen bestaat uit hun huis (WOZ € 350.000), de levensverzekering viel in de nalatenschap, hiermee is de hypotheek afgelost en er was nog spaargeld, een camper en een auto. Totaal € 480.000. De helft is de nalatenschap. Op grond van het testament erven de langstlevende en de kinderen ieder “op papier”
€ 80.000. De langstlevende heeft een vrijstelling van € 661.328 en de kinderen
€ 20.946. De langstlevende moet de erfbelasting voor de kinderen betalen/voorschieten, totaal € 11.810. Wist u dat u met een “slim testament” erfbelasting kunt uitstellen of soms zelfs kan voorkomen?

Is uw testament van voor 2013, dan is het aan te bevelen om deze te laten contoleren of indien u geen testament heeft, te laten berekenen of de wettelijke situatie voor u geen nadeel oplevert.