Ans heeft eind jaren tachtig samen met haar toenmalige vriend Rick een huis gekocht. Ze hebben toen bij de notaris een samenlevingsovereenkomst en ieder een testament laten opmaken. Een paar jaar later zijn ze getrouwd.

Helaas zijn zij 15 jaar geleden gescheiden. Rick is in het huis blijven wonen en Ans ging naar een huurwoning. Alles ging in goed overleg en Rick heeft haar toen netjes uitgekocht voor de helft van de overwaarde. In hun testamenten hadden zij elkaar over en weer als erfgenaam aangewezen (ze hebben geen kinderen). Ans heeft nog 1 broer en Rick had een broer en zus, maar die zijn beiden overleden.

Tot op de dag van vandaag zijn Rick en Ans nog steeds goede vrienden en zij hebben geen van beiden een nieuwe relatie. Nu heeft Rick een neef die zegt, dat als Rick komt te overlijden, alles voor hem is omdat hij de enige erfgenaam is. Volgens die neef heeft hij dat nagevraagd en aangezien hij het enige nog in leven zijnde familielid van Rick is, zegt hij alles automatisch te erven.

Dit ondanks het testament, want dat is volgens hem door de scheiding niet meer rechtsgeldig. Ans vertelt dat het testament destijds juist gemaakt is, om te voorkomen dat die bewuste neef iets zou krijgen, dat wilde Rick per se niet. Ans vraagt zich af of het testament van haar en haar ex na de scheiding nog rechtsgeldig is. Of dat alles is veranderd omdat ze uit elkaar zijn gegaan en ze een nieuw testament zouden moeten maken gebaseerd op de huidige situatie? Ans en Rick willen juist dat alles bij het oude blijft, dat ze nog steeds van elkaar erven.

In dit geval heeft de neef gelijk. In het testament is namelijk bepaald, dat zij in geval van echtscheiding niet meer van elkaar erven. Willen ze dat wel, dan zullen zij een nieuw testament moeten maken.