De wachtlijsten in verpleeghuizen zijn structureel lang. Dat betekent dat we in ons dagelijks leven steeds vaker iemand tegen zullen komen die leeft met dementie, bij de supermarkt of bij de kapper en wellicht dat iemand in uw familie hier ook mee te maken heeft.

De ziekte dementie is de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden in onze maatschappij. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie en waarschijnlijk kent iedereen wel iemand in zijn eigen omgeving die dementie heeft. Ook op ons kantoor komen wij regelmatig cliënten tegen die de diagnose dementie hebben gekregen. De notaris krijgt dan veelal de vraag of er nog het één en ander geregeld kan worden, bijvoorbeeld een testament en een levenstestament.

Cursus Geriant over dementie
Om een goed beeld te kunnen vormen van het aantal mensen met dementie, de diagnose en het verloop van de ziekte, heeft ons gehele kantoor vorig jaar een uitgebreide scholing via Geriant gevolgd. Aangezien er veel verschillende vormen van dementie zijn te onderscheiden, zal dit voor de notaris in het contact met de cliënt, een verschillende wijze van benadering vergen. Dit is met name van belang in de gesprekken om te kunnen beoordelen of iemand nog in staat om zijn wil te bepalen. Door de opgedane kennis zijn wij op kantoor ons nog meer bewust van wat iemand met dementie meemaakt. Door hier op een goede manier hiermee om te gaan en ons in te leven in de gevoelens en emoties van de cliënt met dementie en hun naasten, kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Deze informatie komt van de website dementie.nl 

Verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie
Vergeetachtigheid en dementie zijn twee verschillende dingen. Bij vergeetachtigheid kun je je tijdelijk iets niet meer herinneren. Bij dementie kun je de informatie die je in je geheugen zoekt echt niet meer vinden en krijg je steeds grotere geheugenproblemen. Ter vergelijking: boodschappen doen met een lijstje is heel normaal; een spiekbriefje moeten maken om de namen van je kinderen en kleinkinderen te onthouden, kan wijzen op dementie.

Vergeetachtigheid is vluchtiger
Bij vergeetachtigheid is er sprake van ‘normale’ geheugenklachten. Je naaste kan even niet meer op de naam van een kennis komen. Even later schiet die haar weer te binnen. En als iemand anders de gezochte naam noemt, herkent ze die meteen. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die vergeetachtig is, kan nog gewoon het huishouden doen, de financiën regelen en zelfstandig van A naar B reizen.
Mijn moeder maakt zich zorgen of ze misschien dementie heeft. Maar ze gaat nog zonder problemen met de bus en breit de ingewikkeldste patronen. Dat ze soms wat namen vergeet, lijkt me logisch. Ze is de negentig gepasseerd! Coby (61)

Mogelijke oorzaken van vergeetachtigheid
Als je naaste vergeetachtig is, kan er van alles aan de hand zijn. Mogelijk is er sprake van normale (ouderdoms)vergeetachtigheid. Maar er kan ook een lichamelijke of psychologische oorzaak aan ten grondslag liggen. ‘Gewone’ vergeetachtigheid verdwijnt meestal vanzelf wanneer de onderliggende oorzaak is weggenomen.

Mogelijke oorzaken van vergeetachtigheid zijn de volgende. 

  • naarmate je ouder wordt, werkt je geheugen trager en kost het meer moeite je te concentreren;
  • het gebruik van slaapmiddelen en/of een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan geheugenklachten geven;
  • Vitamine- of vochtgebrek: een tekort aan bepaalde vitaminen in het lichaam (vooral vitamine B) zorgt ervoor dat de hersenen minder goed werken. Ook te weinig drinken kan tot geheugenproblemen leiden;
  • Infectie- of andere ziekten: infectieziekten of een slecht werkende schildklier kunnen tijdelijk geheugenproblemen veroorzaken. Dat geldt soms ook voor de menopauze;
  • een stressvolle periode kan je zó in beslag nemen dat er in je hoofd als het ware geen plaats meer is voor andere dingen;
  • Te weinig prikkels: wanneer je weinig meemaakt en daardoor te weinig prikkels krijgt, wordt je geheugen te weinig gestimuleerd en kan hierdoor afnemen.

Dementie is van een heel andere orde
Dementie is veel ernstiger dan gewone vergeetachtigheid. De oorzaken verschillen per soort dementie, maar in alle gevallen worden de hersenen onomkeerbaar aangetast. Dementie is een ziekte die zich blijft ontwikkelen en waarvan de symptomen in de loop van de tijd steeds ernstiger worden. Je naaste met dementie vergeet niet alleen de naam van de eerder genoemde kennis, maar herkent die kennis op een gegeven moment helemaal niet meer. Langzaam maar zeker verdwijnt er steeds meer informatie uit haar geheugen. Die is daarmee niet meer toegankelijk voor haar.
Je naaste vergeet in eerste instantie vooral nieuwe informatie. Later zal ze waarschijnlijk bijvoorbeeld steeds slechter kunnen onthouden welke dag het is. Ze kan verdwalen in een bekende omgeving en vergeet simpele handelingen, zoals een boterham smeren of koffie zetten. Taalproblemen komen bij dementie vaak voor: je naaste vindt het steeds moeilijker om de juiste woorden te vinden en ze op de goede manier te gebruiken. Ook kan haar gedrag veranderen: remmingen kunnen wegvallen en ze is misschien veel sneller boos of ongeduldig dan je van haar gewend was.
Wil u meer weten over de verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie? Lees dan de brochure ‘Is het dementie?’ (te bestellen via bovengenoemde website waar u nog veel meer informatie vindt).