De wet bepaalt dat eigendom het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak, bijvoorbeeld een huis, kan hebben. Je bent eigenaar van het perceel met daarop het huis en je mag er ‘in principe’ als enige gebruik van maken.

‘In principe’ houdt in, dat inbreuk op dat exclusieve eigendomsrecht mogelijk is. Het kan zijn, dat er rechten aan anderen verleend zijn om bijvoorbeeld gebruik te maken van jouw perceel.

Een paar voorbeelden:

de buren mogen over het voetpad, gelegen achter jouw tuin, naar de openbare weg lopen; regenwater vloeit vanaf het dak van de buren via jouw dakgoot en regenpijp in jouw tuin naar het riool; er is een gemeenschappelijke oprit, waarbij de buren met hun auto over een deel van jouw oprit rijden en vice versa; er lopen in jouw voortuin leidingen en kabels, waar iedereen in de straat op aangesloten is.

Deze inbreuken worden dan als zogenaamde ‘erfdienstbaarheden’ gevestigd. Je dient als eigenaar te gedogen / toe te staan, dat er door anderen gebruik van je perceel gemaakt wordt.

Die erfdienstbaarheden moeten bij notariële akte worden gevestigd, welke akte bij het kadaster wordt ingeschreven.

Wanneer je de woning verkoopt, gaan die erfdienstbaarheden automatisch mee over op de koper. Die is er dan ook aan gebonden.

Kun je van die erfdienstbaarheden af?

Jawel, maar dan heb je wel de medewerking van die personen nodig die gebruik maken van die erfdienstbaarheid.

   Mr. Jef Augustin, kandidaat-notaris