Het meest kostbare bezit -onze kinderen- kunnen we op jonge leeftijd de waarde van geld leren door hier actief aandacht aan te besteden. Een geschenk voor de toekomst!

Het leven is in de afgelopen tijd fors duurder geworden waardoor je (nog) bewuster wordt van de waarde van geld. Kinderen wonen steeds langer thuis, omdat het leven gewoonweg te duur is om als schoolverlater het ouderlijk huis te verlaten.

Hoe zorgen wij als ouders ervoor dat de spaarrekening van de kinderen meegroeit met onze groeiende economie? Hoe help jij je kind om financieel zelf redzaamheid te worden? Tijdens deze week van het geld wordt er landelijk aandacht geschonken aan dit onderwerp. Ook het Nibud heeft verschillende richtlijnen geschreven om kinderen de waarde van geld te leren kennen. Onderdeel van het advies is: “maak duidelijke afspraken en leg deze afspraken vast op papier, bijvoorbeeld in een zakgeld contract”. Het belang van duidelijke afspraken en de juiste vastlegging is bij ons notariskantoor continue onder de aandacht. Wij stellen dan ook graag een gratis zakgeld contract beschikbaar (via onze website).

Benieuwd naar onze tips en richtlijnen van onze notarissen? In onze nieuwsbrief krijgt u een kijkje in onze keuken en delen we de richtlijnen die wij in het verleden hebben gehanteerd en nog steeds hanteren met hun kinderen, zoals tot veelal hun ergernis: de helft van wat je krijgt of verdient, gaat op je spaarrekening.