Waarschijnlijk heeft u weleens de term “onderhandse akte” of “notariële akte” gehoord. Maar wat is eigenlijk het verschil? In een onderhandse akte staan alleen verklaringen van de betrokken partijen, zoals bij een huurovereenkomst of een koopovereenkomst.

Bij onenigheid later tussen deze partijen, biedt de onderhandse akte in beginsel bewijs voor de partijverklaringen. Dit geldt ook voor een notariële akte. Een notariële akte is opgesteld door de notaris. Op grond van de wet moeten bepaalde zaken verplicht in een notariële akte worden geregeld (bijvoorbeeld een testament en de overdracht van een woning).

Ook overeenkomsten waarvoor een notariële akte volgens de wet niet verplicht is, kun je vastleggen in een notariële akte. Dit kan voordelen bieden.

Als je geld uitleent, wil je graag zoveel mogelijk zekerheid dat je je geld weer terugkrijgt.

Als bijvoorbeeld een geldlening notarieel wordt vastgelegd en de geldlener zich vervolgens niet aan de afspraken houdt, kan de geldgever executoriale maatregelen nemen, zonder tussenkomst van de rechter. Als de geldlening in een onderhandse akte is vastgelegd, zal de schuldeiser eerst een procedure bij de rechtbank moeten starten voordat hij tot executie over kan gaan.

De voordelen van een notariële akte zijn verder:

  • na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte en de ondertekenaars tegenover iedereen vast;
  • de notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt;
  • de akte blijft eeuwig bewaard

Het kan dus verstandig zijn om bepaalde zaken bij notariële akte vast te leggen.

Sandra Voors