Als men spreekt over de koude kant, bedoelt men de aangetrouwde kant, de niet-echte familie. Over het algemeen gaat ons die familie wat minder aan het hart dan de bloedverwanten (zij laten ons koud). Daar komt de uitdrukking ‘de koude kant’ vandaan. Mag de koude kant van u erven?

Alleen uw eigen kinderen, niet de schoonkinderen zijn uw wettelijke erfgenamen. Het is dus niet nodig om een schoonkind specifiek te onterven. Toch kan uw (voormalige) schoonkind recht hebben op een deel van uw erfenis. Is uw kind in gemeenschap van goederen getrouwd/geregistreerd partnerschap, dan valt uw erfenis in die gemeenschap. Uw schoonkind heeft daardoor recht op de helft van de erfenis van uw kind. Ook bij huwelijksvoorwaarden kan het zijn dat een schoonkind recht heeft op een deel van uw erfenis. Indien u juist wel uw schoonkind wil laten erven als uw kind voor u zou overlijden, dan moet u dit expliciet in een testament vastleggen. Soms wordt er bepaald, als er ook kleinkinderen zijn, dat het schoonkind en de kleinkinderen voor gelijke delen, in de plaats van het eigen kind erven.

Uitsluitingsclausule

In een testament kan een uitsluitingsclausule worden opgenomen. Hiermee kan geregeld worden dat uw erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt van uw kind en schoonkind. Let op, een uitsluitingsclausule regelt niet wie uw erfenis krijgt als uw kind komt te overlijden. Dan kan de erfenis dus ook naar uw schoonkind gaan. Wilt u dit niet, dan kunt u in een testament een tweetrapsmaking opnemen. Hiermee bepaalt u wie uw erfenis (of wat ervan over is) krijgt, na het overlijden van uw kind. Vaak horen we mensen zeggen dat zij het niet erg vinden als na overlijden van hun kind, de erfenis ook bij een schoonkind terecht komt, maar dat dit niet mag gebeuren in geval van een onverhoopte scheiding.