Zijn naam klinkt wat luguber, maar de executeur heeft een nobel doel: namelijk, het goed afhandelen van uw testament.

Waarom zou je een executeur benoemen?
Stel je bent alleenstaand en hebt geen kinderen (meer), of er zijn minderjarige of jongvolwassen kinderen. Stel men heeft veel erfgenamen of veel bezittingen en vermogen, dat na overlijden verdeeld moet worden of iemand heeft een goed doel als erfgenaam benoemd of men wil heeft veel legaten in het testament opgenomen. (Als men speciale spullen of geldbedragen aan iemand wil nalaten, noem je dit legaat), dan is het aan te bevelen een executeur te benoemen. Bovendien is het prettig als van tevoren duidelijk is, wie er na overlijden de touwtjes in handen heeft.

Hoe benoem ik een executeur?
Dat doe je in een testament via de notaris.

Er zijn 3 soorten executeurs:

  1. De begrafenis executeur. Regelt alleen de uitvaart.
  2. De gewone executeur. Regelt bijvoorbeeld de uitvaart, de afhandeling van uw nalatenschap, zorgt voor een goed onderkomen voor huisdieren, betaalt schulden, keert legaten uit en doet de aangifte erfbelasting. De verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen doen de erfgenamen.
  3. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Heeft dezelfde taken als een ‘gewone’ executeur met nog extra bevoegdheden. Vaak gaat het om het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. De extra bevoegdheden worden opgenomen in het testament.