Zo’n 5 jaar terug overleed moeder en nu is vader ook overleden. Er zijn 6 kinderen. Vader had in zijn testament zijn enige zoon tot executeur benoemd. Een executeur is verantwoordelijk voor het beheren van de nalatenschap van de erflater. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander.

Sinds 2003 kan een executeur alleen nog maar benoemd worden in een door de notaris opgesteld testament (niet meer in een handgeschreven codicil). Een erflater kan ook meerdere executeurs benoemen. De executeur is belast met het beheer van de nalatenschap. In het testament staat welke taken en bevoegdheden deze heeft. De executeur houdt de erfgenamen tussentijds op de hoogte en maakt na zijn beheer een rekening- en verantwoording op. Zo kunnen de erfgenamen precies zien waar het geld naartoe is gegaan en wat er uiteindelijk overblijft om te verdelen. De verdeling van de nalatenschap gebeurt door de erfgenamen zelf, tenzij er een zogenaamde afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. Die mag dan ook zelfstandig verdelen en de gehele nalatenschap afwikkelen, uiteraard wel volgens bepalingen in het testament.

De broer heeft zijn benoeming tot executeur aanvaard, maar het contact met zijn 5 zussen verloopt moeizaam. Zij snappen niet waarom vader hem heeft benoemd, terwijl de oudste zus altijd alles regelde. De zussen volgen hun broer met argusogen en begrijpen niet waarom zij zo lang op hun geld moeten wachten. De broer/executeur heeft er behoorlijk de pest in, hij doet juist zijn uiterste best om de nalatenschap van hun vader zo zorgvuldig en vreedzaam mogelijk af te wikkelen.

Het komt best vaak voor dat er wrijving is tussen de executeur en de (andere) erfgenamen. Een oplossing is dan wellicht mediation. U kunt bij ons kantoor terecht voor nalatenschaps-mediation. Door tussenkomst van een mediator worden dikwijls de pijnpunten verlicht en kan men toch gezamenlijk tot overeenstemming komen.