“Hoe kan het dat ik erfbelasting moet betalen als alles op de langstlevende is”, zegt een mevrouw die bij ons op kantoor is, met een mengeling van boosheid, verdriet en verbazing in haar stem.

Haar man is een paar maanden terug overleden en wij hebben voor haar een globale berekening gemaakt dat de verschuldigde erfbelasting, die circa € 21.000 zal zijn. Helaas moet ik haar toch echt mededelen dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden dient plaats te vinden en dat daarachteraan dan binnen een paar maanden de aanslag volgt. “Bovendien heb ik dat geld ook niet, dan moet ik dat ergens gaan lenen en de kinderen hebben dat ook niet even op de plank liggen, hoe moet dat nou?” zegt mevrouw en ze kijkt mij vragend aan.

Op de bankrekening staat gemiddeld zo’n € 20.000, maar haar auto heeft het vorige week begeven en ze zegt dat de wasmachine binnenkort ook aan z’n eind is. De uitvaartverzekering dekt gelukkig bijna alle kosten, maar ze moet toch nog € 2.000 bijbetalen. In deze situatie is het niet bepaald prettig om dan ook nog zorgen te hebben over de betaling van de erfbelasting. Mevrouw noemt het zelf “een hele koude douche”.

Slim testament

Het woord ‘slim-testament’ is geen officiële benaming, maar met wat wij hieronder verstaan, kan in veel gevallen worden voorkomen dat bij overlijden van uw echtgeno(o)t(e) of partner, de langstlevende al erfbelasting moet betalen. Wilt u meer hierover weten? Maak dan gebruik van de gratis half uur bespreking. Tot en met de zomervakantie geldt nog de 10% korting op vertoon van deze column.