Nadenken over uw levenseinde; het is en blijft een gevoelig en lastig onderwerp. Wellicht dat u er weleens over heeft nagedacht of dat u uw wensen, zoals een specifieke wens voor stervensbegeleiding al heeft opgenomen in een levenstestament.

Indien dit laatste op u van toepassing is, blijft het noodzaak om in gesprek te blijven over uw levenseinde met uw (huis)arts en naasten en uw wens voor stervensbegeleiding, een zogenaamd euthanasieverzoek, actueel te houden.

Houd uw euthanasieverzoek actueel

Een arts dient alvorens hij een verzoek tot euthanasie uitvoert te voldoen aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Eén van deze eisen is dat de arts de overtuiging dient te hebben dat sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Voor de arts is het dan ook van groot belang dat uw verzoek door de jaren heen aan blijft sluiten bij uw wensen. Indien een verzoek niet, of lange tijd niet is besproken of niet opnieuw is bevestigd, kan dat een reden zijn voor een arts om niet te voldoen aan uw verzoek. Zeker bij een ziekte zoals dementie, waarbij de situatie geleidelijk verandert, kan een actueel euthanasieverzoek van groot belang zijn voor een arts.

Euthanasieverzoek is geen garantie voor euthanasie

Een euthanasieverzoek is geen garantie voor euthanasie. De arts behoudt altijd de vrijheid om het verzoek niet uit te voeren, ook als wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.

Regie in eigen hand

Bedenkt u goed dat u altijd de eigen regie houdt over uw leven. U kunt uw euthanasieverzoek dan ook op ieder moment aanpassen, actualiseren of intrekken. Indien u dit wenst kan de notaris u hierbij begeleiden. Ook indien u uw verzoek niet wenst aan te passen is het zinvol om uw verzoek om de twee jaar te bevestigen, hetgeen u door middel van een onderhandse verklaring op ons kantoor kunt doen.