Het is voor de afwikkeling van een nalatenschap prettig als er in een testamenteen executeur-afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. Diegene kan het voortouw nemen, waardoor de nalatenschap vaak veel vlotter en efficiënter afgewikkeld kan worden.

De executeur wordt in de praktijk gelukkig veelvuldig bedankt voor al zijn/haar inzet en krijgt als dit bijvoorbeeld in het testament is bepaald, ook een beloning voor diens werkzaamheden. Veel executeurs doen echter het werk met alle liefde gratis, maar dat zijn vaak de afwikkelingen die gladjes verlopen en waarbij de (andere) erfgenamen de executeur (in overleg) bijstaan bij de vele zaken die geregeld moeten worden.

Helaas is het zijn van executeur niet altijd een dankbare taak en is deze ook weleens de gebeten hond, die wordt belast met negatief commentaar van de erfgenamen. In de praktijk zijn dit vaak afwikkelingen van nalatenschappen waarbij de verhoudingen tussen de erfgenamen, tijdens leven van degene die is overleden, al niet helemaal soepel verliepen. In dergelijke gevallen kan vanuit de notaris steun worden geboden aan de executeur. De executeur heeft vele taken, zoals het voeren van de administratie, afzeggen van abonnementen, zorgen dat de tuin niet verwilderd raakt, het leegmaken en/of verkopen van een woning, de eventuele aangifte erfbelasting.

Bij ons kantoor kan de notaris of de nalatenschapsmediator eventueel helpen met de communicatie tussen de erfgenamen. Dus als de hulpvraag wordt gesteld, dan helpen we graag!