Samenwoners die niet waren getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hadden, moesten het gezamenlijk gezag over hun kind regelen bij de rechtbank.

Dat is verleden tijd. Vanaf 1 januari 2023 hoeven ongehuwde en niet-geregistreerde partners het gezag niet langer samen met de moeder bij de rechtbank aan te vragen. Bij het erkennen krijgt de partners automatisch het ouderlijk gezag met de moeder. Zonder ouderlijk gezag kan je bijvoorbeeld voor je kind geen legitimatiebewijs aanvragen of een bankrekening openen. De wetswijziging geldt vanaf 1 januari van dit jaar. Kinderen die hiervoor zijn erkend, vallen niet onder de wetswijziging. Dit moeten de ouders dan nog apart regelen.

Voogdij, bewind en executeur

In een testament kunnen ouders vastleggen wie degene is die de zorg en opvoeding krijgt voor een kind als de beide ouders zouden overlijden. Het is mogelijk om hiervoor nog een reserve voogd te benoemen. Vaak wordt ook meteen geregeld wie er tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 24 jaar, de zeggenschap heeft voor het kind of financieel gebied. Dit noemt men bewind. Ook kan het nuttig zijn, zeker als kinderen nog erg jong zijn, om iemand in je testament te benoemen die de zaken kan regelen en afwikkelen na overlijden, dit noemen we een executeur afwikkelingsbewindvoerder.

 

Ook in 2023 kan je terecht voor een gratis half uur bespreking. Meer informatie? Maak gerust een afspraak.