Het komt natuurlijk nooit uit, wanneer je als ondernemer even uit de running bent. Een paar dagen ziek kan eigenlijk niet, laat staan dat je iets overkomt waardoor je langere tijd niet (volledig) in je bedrijf kunt functioneren. Daarom is het te adviseren om voor dergelijke voorvallen iets geregeld te hebben.

Hoe bewaak je de continuïteit van je bedrijf?

Door het opstellen van een (ondernemers)levenstestament kun je niet alleen zaken privé-, maar ook zakelijke belangen regelen. Wie is er bevoegd op het moment dat je gedurende een bepaalde periode, niet zelf je bedrijf zou kunnen aansturen? In een levenstestament bepaal je wie dan verantwoordelijk is. Denk alleen al aan het overboeken van salarissen, andere betalingen en het tekenen van jaarstukken. Het maken van een levenstestament is meteen een goed moment om je bedrijfsprocessen weer eens onder de loep te nemen.

Privé

Vaak denkt men dat voor de privézaken een partner/echtgeno(o)t(e) automatisch bevoegd is. Dat is niet zo. Denk bijvoorbeeld aan je huis, bankzaken, verzekering en belastingzaken. Voor alles met betrekking hiertoe kun je in een levenstestament bepalen, wie voor beslissingen mag regelen, als je dat zelf (tijdelijk) niet kan. Het is ook mogelijk om meerdere personen te benoemen of één of meer reserve gevolmachtigden.