Het is geen officieel spreekwoord, maar een vaker gebruikte zin als iemand wat wil regelen voor het geval men niet meer in staat zou zijn zelf dingen te regelen.

Dat kan via een levenstestament. We hebben hierover sinds 2010 veel informatie gegeven. Het regelt zaken op medisch- en vermogensrechtelijk gebied (uw huis, bankzaken, verzekeringen e.d.). Door het zelf te regelen kan een bewind via de kantonrechter worden voorkomen.

Spreekwoorden met de koekoek 
‘Dat dank je de koekoek’ luidt de uitdrukking. Met de koekoek bedoelt met de duivel. ‘De duivel moge je erom halen dat dit zo is’, oftewel: ‘je vertelt onzin’, ‘ik geloof er helemaal niets van’ of ‘ik wil er niets mee te maken hebben”. De oorspronkelijke uitdrukking is ‘Loop naar de koekoek’. Vroeger sprak men het woord duivel niet graag uit, maar verwees men naar hem met koekoek, Joost (‘Joost mag het weten’), de drommel (om den drommel niet) en ratsmodee (naar de ratsmodee gaan, van het Jiddische nooch der Aschmedaj, ‘naar de duivel’).

Vanwaar de koekoek en niet een ander dier? 
De koekoek is in de oud-Noorse mythologie een aan de god Thor (ook wel Donar genoemd) gewijde vogel. Kennelijk zagen mensen destijds overeenkomsten tussen deze Noorse god en de duivel. Onder invloed van het christendom werd de ‘heidense’ koekoek synoniem voor de duivel.