Bij een scheiding zijn er veel bespreekpunten. Afspraken over ‘t huis, alimentatie, de kinderen als die er zijn en het verdelen van de gezamenlijke bezittingen. Waar je wellicht niet meteen bij stilstaat, is dat (meestal) ook het pensioen dat jullie samen hebben opgebouwd moet worden verdeeld, ook wel de verevening van pensioenrechten genoemd. 

Hoewel de verdeling van het pensioen pas aan de orde is als jij of je ex-partner daadwerkelijk met pensioen gaat, dienen hier bij scheiding wel afspraken over te worden gemaakt. Pensioen is onder te verdelen in het basispensioen, het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft bij scheiding niet verdeeld te worden, ouderdoms- en nabestaandenpensioen daarentegen mogelijk wel. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (gp) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (wet VPS) van toepassing.

Jij en je ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of gp is opgebouwd. Bovendien is het zo dat indien je ex-partner overlijdt ná jullie scheiding, jij recht kunt hebben op een bijzonder nabestaandenpensioen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/10/25/verdeling-van-ouderdomspensioen-bij-scheiding

Deze column is geschreven door Rosanne Deen.