Op 6 februari jl. is Sandra Voors benoemd tot notaris in Benningbroek, gemeente Medemblik. We nemen gelukkig nog niet geheel afscheid van notaris Aad Overtoom, die aan ons kantoor verbonden blijft.

Na 25 jaar met veel passie notaris te zijn geweest, geeft Aad het stokje over aan Sandra die het kantoor zal voortzetten samen met Rinske Mantel. Uiteraard blijft u zoals vanouds welkom om ’n koppie. Sandra is al jaren actief in het notariaat en is tevens Estate Planner. Voor de meesten is zij al een bekende van ons kantoor. Zij heeft in de afgelopen jaren ook diverse lezingen gegeven. Binnenkort organiseert het kantoor voor het 12e jaar de Maand van het Testament. Voor u een mooi moment om kennis te maken met Sandra Voors.

Sandra Voors

Sandra Voors

Stel dat ik erfgenaam ben, maar er blijken alleen maar schulden te zijn, wat dan?

Deze vraag horen we vaak. Helaas is een erfenis niet altijd positief qua vermogen. Soms lijkt dat in eerste instantie wel zo te zijn, maar wordt de erfgenaam geconfronteerd met onverwachte schulden.

Een erfgenaam erft in principe alle bezittingen én schulden. Zijn de schulden hoger, dan draait de erfgenaam – als hij de nalatenschap heeft aanvaard – daarvoor op. Hij moet deze uit zijn privévermogen betalen. Daar wordt de erfgenaam natuurlijk niet blij van. Wist u, dat iemand een erfenis al aanvaardt door iets van de overledene in bezit te nemen? Stel men neemt een kettinkje, kastje of bijvoorbeeld een schilderijtje mee, dan gedraag je je al als erfgenaam en je aanvaardt zo de erfenis.

Het maakt niet uit, of hetgeen is meegenomen wel of geen geldelijke waarde heeft. Bij twijfel over de samenstelling van de nalatenschap is het advies om spoedig contact op te nemen met de notaris. Er bestaat namelijk ook de mogelijkheid om zonder risico voor eigen vermogen te aanvaarden. Dit heet beneficiair aanvaarden. Een andere weg om niet voor de schulden van een ander aansprakelijk te worden gesteld is door de erfenis te verwerpen.

Tip: Kies voor beneficiaire aanvaarding als je erft van een ondernemer, of als je erft van iemand die hoge overbedelingschulden had aan kinderen uit de nalatenschap van de eerst overleden partner. De nalatenschap van de langstlevende is dan wellicht niet voldoende om de erfdelen uit de eerste nalatenschap plus de veelal daarover opgebouwde rente uit te betalen.