Al een paar keer hoorde ik de opmerking, dat iedereen vanaf 1 januari aanstaande huwelijksvoorwaarden zou hebben. Deze gedachte rust echter op een misverstand. Wat wel verandert, is de omvang van de gemeenschap van goederen, wanneer er geen huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt.

Nu valt alles wat beide aanstaande echtgenoten voor het huwelijk hebben en tijdens het huwelijk krijgen, zowel schulden als vermogen, in de algehele gemeenschap van goederen. Alleen dat wat is geërfd, of geschonken gekregen met een zogenaamde uitsluitingsclausule, valt niet in die gemeenschap.

Wanneer men ná 1 januari trouwt zonder huwelijksvoorwaarden, vallen alle schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap, net als het vermogen en de schulden die men voor het aangaan van het huwelijk heeft. Alleen dat wat al gezamenlijk vermogen was, valt wel in de gemeenschap, net als alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen. Huwelijksvoorwaarden lijken zo niet meer nodig. Er zijn echter meerdere redenen om toch huwelijksvoorwaarden op te maken, maar daar kom ik in de volgende column op terug.

Wanneer je deze beperkte gemeenschap prima vindt, is het wel belangrijk dat je een beschrijving maakt van het vermogen dat je bij aanvang van het huwelijk hebt. Mocht er toch een scheiding komen, is het prettig wanneer je kan teruglezen welk vermogen in beginsel van jou is en welk vermogen gedeeld moet worden. Kom vrijblijvend langs tijdens een van de inloopdagen om meer informatie over deze vaststellingsovereenkomst en het nieuwe recht te krijgen.


Regina van Rijswijk, kandidaat-notaris familierecht en ondernemingsrecht.